Menighedsrådsmødet den 19. januar bliver et videomøde

Menighedsrådsmødet ved Avedøre Kirke den 19. januar afholdes som videomøde pga. COVID19 situationen. Derfor er der ikke er offentlig adgang til mødet.

Hurtigt muligt efter mødet vil der blive lagt en lyd-optagelse af mødet samt referat her på hjemmesiden.

Nyt om gudstjenester og aktiviteter i Avedøre Kirke

Avedøre Kirke aflyser eller udskyder alle planlagte aktiviteter undtagen søndagens gudstjenester i hele januar måned. 

Gudstjenesterne fejres uden nadver og sang fra fra menigheden. Dog vil koret synge. Gudstjenesterne vil også være kortere. Alle over 12 år skal bære mundbind.

Bisættelser og dåb finder stadig sted.

Man er meget velkommen til at kontakte kirkens præster for en samtale og kirkerummet er åbent for personlig andagt efter aftale med kirkens præster. 

Find kirkens præster her.

  

Nyt menighedsråd i Avedøre Kirke

Der er valgt et nyt menighedsråd i Avedøre sogn. Følgende er valgt:

Karina Sommer er valgt til formand
Susanne la Cour, Karin Bech, Karin Helmersen (Næstformand), Kenneth Holm (Driftsansvarlig), Kim Milvang-Jensen, Henriette Zangenberg-Dam (Kontaktperson), Dorde Holse (Kasserer), Tina Henriksen, Irene Jansen, Lene Jensen, Xana Tørnsø Borg, Henrik Birlis, Lisbeth Zangenberg Andersen. Suppleant: Erwin Varling. De tre præster Inge Lund, Mads Iversen og Ida Kongsbak er fødte medlemmer.

   

Læs det nye kirkeblad

Kirkebladet for december, januar og februar er udkommet. Hent et gratis eksemplar i kirken eller læs det her som PDF eller på issuu.

Ønsker du at modtage kirkebladet fremover så klik her. Det er både muligt at få besked på mail, når et nyt blad er udkommet eller modtage det i postkassen.

Nyt om aktiviteterne i Avedøre Kirke

Følgende gælder i Avedøre Kirke:

  • Mundbind: Der skal bæres mundbind inden for i kirkerummet og i kirkens lokaler. Børn under 12 er dog undtaget.
  • Kirkekontoret: Kirkekontoret lukket for personligt fremmøde, men kordegnen træffes i åbningstiden på telefon 21 16 25 07. Attester kan afhentes efter aftale.
  • Gudstjenester: Gudstjenester fejres uden nadver og sang fra menigheden. Koret synger. Vi er max 40 i kirken og der er god afstand mellem stolene.
  • Kirkelige handlinger: Bisættelser, dåb og vielser gennemføres - dog med begrænset følge.
  • Kirkerummet: Kirkerummet kan åbnes for personlig andagt. Kontakt præsterne herom.
  • Aktiviteter: Alle aktiviteter undtagen gudstjenester er aflyst til og med 7. februar 2021.
  • Ændringer: Hold øje med hjemmesiden og Facebook for ændringer.
  • Præsterne: Præsterne sidder klar ved telefon og mail for samtaler og andet. 


Kalender

19jan kl. 09:15

AFLYST Tænkepause

Tænkepausen er en kort andagt, som forløber sådan:

salme
præstens reflektion
lystænding
f …

19jan kl. 09:15
19jan kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

 

19jan kl. 19:00
20jan kl. 14:00

AFLYST Venskabskredsen

 

20jan kl. 14:00
20jan kl. 15:45

AFLYST Børnekor

 

20jan kl. 15:45
20jan kl. 19:00

AFLYST Avedørekoret

 

20jan kl. 19:00
21jan kl. 09:30

AFLYST Babysalmesang

 

21jan kl. 09:30
23jan kl. 11:00

INGEN TILMELDTE Dåbsgudstjeneste

 

23jan kl. 11:00
24jan kl. 10:30

Gudstjeneste ved Mads Jacob Iversen

 

24jan kl. 10:30
25jan kl. 10:00

AFLYST Boblerne

 

25jan kl. 10:00
26jan kl. 09:15

AFLYST Tænkepause

Tænkepausen er en kort andagt, som forløber sådan:

salme
præstens reflektion
lystænding
f …

26jan kl. 09:15
27jan kl. 15:45

AFLYST Børnekor

 

27jan kl. 15:45
27jan kl. 19:00

AFLYST Avedørekoret

 

27jan kl. 19:00