Allehengensgudstjeneste

På allehelgenssøndag afholder Avedøre Kirke i samarbejde med Strandmarkskirken og Risbjerg kirke en særlig gudstjeneste i Risbjerg Kirkegårds kapel. Det er en gudstjeneste for alle som i årets løb har misten en af deres kære.