Sommerkirke

Sommerkirke i Avedøre Kirke er to dage i sommerferien, hvor vi mødes til foredrag, aktiviteter, udflugter og hyggeligt samvær.

I 2017 finder sommerkirken sted den 4. og 5. juli og bliver en tur-dag til Amager med besøg på Sankt Elisabeth hospital med gennemgang af deres Frisco frise, rundvisning på Kastrupgårsamlingen og naturligvis frokost sammen. Dagen efter er der spændende foredrag og korsang og middag i en af præsternes haver. Billetter af 200 kr. kan købes på kordegnekontoret.