Boblerne

Forening Boblerne i Avedøre kirke organiserer skiftevis debatter eller udflugter med kulturelt indhold.
Vi mødes mandage i lige uger i kirken eller ved Avedøre Station. 40/60 Kr. for udflugterne (rabat for medlemmer) 10 kr. for kaffe og kage.
Tilmelding til udflugterne skal Kirsten Wichmann kontaktes. Betaling for udflugterne på møderne eller tirsdag formiddag i kirken, helst ugen før.
Transport med offentlige befordringsmidler sker for egen regning. Ret til ændringer forbeholdes

Kontakt

Formand Kirsten Wichmann
Mobil: 20 94 70 07
Mail: wicok@pc.dk

Download program