Boblerne

Foreningen Boblerne arrangerer foredrag og udflugter med kulturelt, socialt eller kirkeligt indhold. Vi mødes normalt på mandage i lige uger enten i kirken eller ved Avedøre Station.

Medlemskab koster kr. 150 årligt.

Til møderne koster kaffe og kage 25 kr. Udflugter koster mellem 100 og 225 kr.

Ved tilmelding til udflugterne skal Kirsten Wichmann kontaktes. Betaling for udflugterne sker på møderne eller tirsdag formiddag i kirken, helst ugen før.

Transport med offentlige befordringsmidler sker for egen regning.

Kontakt

Formand Kirsten Wichmann
Mobil: 20 94 70 07
Mail: wicok@pc.dk