Læse-op-kredsen

Hvorfor er det kun præster der læser op ved gudstjenester ? Sådan spurgte vi hinanden på nogen tid siden.

Så gik vi i gang med at organisere det og fra sommeren 1998 har lægfolk læst op ved højmesser.

2 tekster blev det til. Indgangslæsning, som er fra det gamle testamente, og udgangslæsningen, som er fra det Nye Testamente. Hvis det ønskes hjælper præsten gerne med betoninger og forklaringer til indholdet i teksten.

Er du interesseret i at blive oplæser, så kontakt en af præsterne.