Menighedsplejen

Avedøre Kirkes Menighedspleje er et konkret svar på det kristne budskab om at tage sig af det den, der søger hjælp i en vanskelig situation - materielt som følelsesmæssigt. Dog aldrig som led i noget system. 
Menighedspleje har en åben holdning til sognets beboere uden at være det offentliges forlængede arm. 
Menighedsplejen er organiseret som en selvstændig institution side og side med det officielle liv, men for private midler. Hvor det gælder personlig kontakt, sker det i lukket fortrolighed, som ikke når videre end mødet ansigt til ansigt.
Gudstjenesten står i centrum for menighedsplejens arbejde, som derfor kaldes diakonalt eller tjenende. Principielt set er intet menneskeligt fremmed for menighedsplejen, og arbejdet går forskelsløst ud på at danne netværk. 
Menighedsplejens dør står altid åben for en personlig samtale. En håndsrækning kan være med til at rejse det mod på livet, som en uoverskuelig situation har væltet.
Menighedsplejen administrerer et mindre legat til konfirmationshjælp, ligesom man også søger at række en hjælp til jul, så der kan gøres lidt ekstra ud af traditioner og mad.

I regi af menighedsrådet er menighedsplejen organiseret med en bestyrelse af frivillige, der tager sig af arbejde og økonomi. Der er udarbejdet og godkendt nye love, som indfører et årsmøde, hvor de medlemmer af Menighedsplejens bestyrelse vælges. 
For at skaffe penge til aktiviteterne holdes blandt andet julemarkedet 1. søndag i advent . Den løbende anledning hertil er indsamlingsboksen i kirkens våbenhus som en daglig påmindelse om, at en hjælp fra menighedsplejen til et bestemt navn tit begynder med en anonym gave. 

Kontakt

Bente Fussing
formand

Den daglige kontakt sker gennem én af præsterne ved kirken.

Der er en indsamlingsbøsse i våbenhuset.

Bankkonto:  3409 - 0012667396