Højmesse i Avedøre Kirke hver søndag kl. 10.30

I gudstjenesten om søndagen læser vi tre tekster fra Bibelen. Teksterne er fastlagt på forhånd og gentages hvert andet år. Det er frivillige i kirken som læser den første læsning, som er fra det gamle Testamente og den sidste læsning: udgangs læsningen, som er fra ét af brevene i Det nye Testamente. Helt særligt ved gudstjenesterne i Avedøre er at kirken har et fantastisk pigekor, som synger ved alle højmesser

 

 

 

Højmessens liturgi

Præludium
Indgangsbøn
Salme
Hilsen
Bøn
Indgangslæsning fra Gammel Testamente ved lægmand/kvinde
Salme
Evangelium
Trosbekendelse
Salme
Prædiken
Kirkebøn
Korvers
Meddelelser
Velsignelse (den apostolske)
Salme
Nadver
(Der bruges alkoholfri druesaft under nadveren)
Salme under altergangen
Salme efter altergangen
Fadervor
Udgangslæsning ved lægmand/kvinde
Velsignelse (Den aronitiske)
Salme
Udgangsbøn
Postludium