Kirkebil

Kirkebil er et tilbud til de fra menigheden, som  ikke har mulighed for at komme til og fra kirken og som ønsker at deltage i Gudstjenesten. Hvis du er gangbesværet eller på anden måde ikke selv kan komme til gudstjeneste, kan du få en taxabon hos kirkens kordegn.

Den første søndag i måneden er det derudover nu muligt for handicappede kirkegængere at bestille en kirketaxa. De der bestiller, vil blive hentet derhjemme og samlet blive kørt til kirken. 
Du skal ringe på tlf.nr. 47 38 99 03, hvis du ønsker at gøre brug af kirketaxa. Du skal blot oplyse dit navn og adresse, samt at det er kirketaxa du ønsker at gøre brug af. Bestilling af kirketaxa skal ske senest fredagen før gudstjenesten.
Hvis du får brug for at aflyse en bestilt kirketaxa, gøres det ligeledes på tlf.nr. 47 38 99 03, hvor du vil blive bedt om at taste et nummer for omstilling, og her skal du blot taste 9 for at blive omstillet.