DÅB

Hver søndag kl. 10.30 ved højmessen kan der foretages dåb. Desuden er der første lørdag i måneden kl. 11  dåbsgudstjeneste. Dåb foregår i kirken, normalt til en offentlig gudstjeneste. Dåben bestilles i god tid på kirkekontoret.

Kirkekontoret eller præsten yder rådgivning om godkendte navne, navnelov m.v. Se listen over godkendte navne her.

En uges tid inden dåben aftaler præsten en tid med dåbsforældrene om en samtale om dels de praktiske aftaler om dåben og desuden en snak om dåbens betydning. Dåbsattest udleveres af præsten efter dåben. 

Faddere og gudmor/gudfar

Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Derudover skal I tage stilling til hvem der skal bære jeres barn ved dåben. I skal oplyse faddernes og gudmors/gudfars navne og adresser til kirkekontoret eller præsten. Både faddere og gudmor/gudfar skal være døbt og mindst have konfirmationsalder.

Gudmorens/gudfarens opgave er at bære barnet til dåb og kan være familie/venner eller forældrene selv.

Faddernes opgave er at være med til at have omsorg for barnet især med henblik på at lære hvad det vil sige at være kristen. Nogle går i kirke med barnet, andre markerer dåbsdagen, synger salmer eller læser bibelske fortællinger.


Sådan foregår dåben

En dåb i Avedøre Kirke kan både holdes ved søndags gudstjeneste eller den første lørdag i måneden.
Gudmoren/gudfaren bærer barnet ind ved gudstjenestens begyndelse, og deltager i gudstjenesten sammen med resten af menigheden.

Når det er blevet tid til selve dåben, går bæres barnet frem og forældre og fadderne træder også frem til døbefonten. Børn blandt dåbsgæsterne bliver også opfordret til at komme med op til døbefonten, så de kan se, hvad der sker.

Præsten starter med at bede en bøn. Den bliver efterfulgt af dåbsbefalingen og beretningen om ”Lad de små børn komme til mig”. Så taler præsten direkte til barnet, og tegner kors for ansigt og bryst som tegn på, at barnet nu hører til hos Gud.

Derefter kommer vi til den del, hvor den der bærer barnet skal sige noget.
 Præsten spørger: ”Hvad er barnets navn”.

Den, der bærer barnet siger barnets fulde navn. 
Præsten siger så:N.N. Forsager du djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Gudmor/gudfar svarer:Ja!
Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber, på Jesus Kristus og på Helligånden som trosbekendelsen lød.
Gudmor/gudfar svarer ja.
Vil du døbes på denne tro?
Gudmor/gudfar svarer ja.

Præsten øser lidt vand på barnets hoved tre gange – for Gud, søn og Helligånd – og velsigner barnet. Til sidst holder præsten en kort tale til forældrene og fadderne om deres forpligtelser som vidner til dåben og de nærmeste til at fortælle barnet om dåben og oplære det i den kristne tro. Så fortsætter gudstjenesten.
I går som dåbsfamilie ud af kirken sammen med præsten.

Hvis I har brug for det under gudstjenesten, er der mulighed for at gå ud i et lokale ved våbenhuset, hvor I kan trøste, skifte ble eller hvad der nu er brug for med sådan en lille størrelse.

Hvad skal barnet hedde

Det er en stor beslutning at vælge et navn til sit barn. Måske har I tænkt på navne længe inden, jeres barn blev født, men da I så så ham/hende, var navnet helt forkert. Eller måske gav det helt sig selv, hvad den lille skal hedde. Man må ikke kaldt sit barn hvad som helst – det sørger navneloven for. På Familiestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over godkendte fornavne. 

Nøddåb

En dåb skal normalt foretages af en præst. Men er der fare for et nyfødt barns liv, kan enhver i nødstilfælde foretage en dåb. Dåbsritualet står i salmebogen.
Man kan også kontakte sognepræsten, der har pligt til at komme med det samme og foretage nøddåb, enten hjemme eller på sygehuset.
En nøddåb skal anmeldes til kirkekontoret

Dåbssalmer

I Avedøre kirke synges ofte en fast dåbssalme af Svein Ellingsen, norsk digter.

Fyldt af glæde over livets under,
med et nyfødt barn i vore hænder,
kommer vi til dig, som gav os livet.

Du kan læse hele salmen og høre melodien her.  
Vi anvender Peter Møllers melodi.

Af andre dåbssalmer, der anvendes i Avedøre kirke:
Nu titte til hinanden Nr 750 i salmebogen
Vor Herre tar de  små i favn Nr 449 i salmebogen
Sov sødt barnlille  Nr 674 i salmebogen (især vers 2 og 7)

Salmer uden for salmebogen:
Sov du lille, sov nu godt,
du er døbt dit hår er vådt.
Den er skrevet af Hans Anker Jørgensen.
Melodi af Merete Wendler eller  "Juletræet med sin pynt"

Øvrige salmer kan høres på Salmebogen ON-line