Fødsel

Der skal ikke længere afleveres fødselsanmeldelse såfremt der har medvirket en jordemoder ved fødslen. 
Ved hjemmefødsler skal moderen som hidtil aflevere en fødselsanmeldelse inden 14 dage efter fødslen til personregisterføreren/kordegnen i moderens bopælssogn. 
Blanket til fødselsanmeldelse findes på hjemmesiden www.borger.dk, hvor der også er mulighed for at aflevere fødselsanmeldelse online med Digital Signatur eller NemID.

Er forældrene ikke gift kan der inden 14 dage efter fødslen afleveres en omsorgs- og ansvarserklæring (medfører fælles forældremyndighed) blanketten findes den på hjemmesiden www.borger.dk, se under punktet Familie og børn, registreringen foregår online med Digital Signatur eller NemID.
Det er altid moderen der udfylder blanketten, hvor også faderens e-mail skrives ind. Herefter modtager faderen en e-mail, med et link hvor han skal signere blanketten. Det er først når faderen har signeret blanketten at faderskabet er anmeldt.

Hvis man ikke har Digital Signatur eller NemID kan man henvende sig på kirkekontoret.

Navngivning

Et barn skal navngives ved dåb eller anmeldelse senest 6 måneder efter fødslen.

Ønsker man navngivning ved dåb, skal man henvende sig på kirkekontoret.

Ønskes navngivning uden dåb eller før dåb findes blanketten på hjemmesiden www.borger.dk, anmeldelsen sker digitalt med Digital Signatur eller NemId.
Vær opmærksom på at både far og mor skal signere blanketten.

Har man ikke Digital Signatur eller NemID kan man henvende sig på kirkekontoret.

Fortegnelse over godkendte fornavne findes på hjemmesiden www.familiestyrelsen.dk.