Indmeldelse og udmeldelse

Indmeldelse i Folkekirken kan ske ved henvendelse til Kordegne-kontoret eller til én af kirkens præster. For at blive medlem af Folkekirken skal man være døbt. 
Hvis man er døbt i Den Danske Folkekirke, fremgår det af kirkebogen. 
Hvis man er døbt i en anden kristen kirke i Danmark eller i udlandet er det vigtigt at der kan dokumenteres et tidspunkt og et sted for dåben. 
Ny dåbsattest bliver tilsendt påtegnet at man er medlem af Folkekirken. Vi meddeler indmeldelsen til folkeregistret.

Ved udtrædelse af den Danske Folkekirke udfyldes en udmeldelses-blanket, der sammen med den originale dåbsattest afleveres/sendes til Kordegne-kontoret.
Ønsket om udmeldelse kan også formuleres uden brug af bestemt blanket. Udmeldelsen kan også afleveres til én af kirkens præster, der gerne vil drøfte årsagen til udmeldelsen med dig. Ved udtrædelse af Folkekirken tilkendegives, at du ikke ønsker at gøre brug af kirken og kirkens præster ved kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. 
Ny dåbsattest bliver tilsendt påtegnet udtrædelsen. Vi meddeler udmeldelsen til folkeregistret.