Konfirmation

Konfirmandundervisning foregår på 8. klassetrin. Alle unge, der går i 8. klasse, bosiddende i Avedøre sogn tilbydes undervisning af kirkens præster. 
Er der ønsker om at blive konfirmeret i Avedøre kirke, selv om man ikke bor i sognet, rettes henvendelse til én af kirkens præster med årsagen til ønsket. Normalt vil ønsket blive imødekommet.
Er der ønsker om at blive konfirmeret i en anden kirke end Avedøre kirke, selv om man bor i Avedøre sogn, skal man rette henvendelse til en præst ved denne kirke med årsagen til ønsket. Det er op til vedkommende præst at sige ja eller nej.

Det er forældrene, der indskriver konfirmanden til præst, men det er den unge, der tilkendegivet ønsket om at gå til præst. Ved indskrivningen medbringes såvidt muligt konfirmandens dåbsattest eller fødselsnavneattest.

Hvis den kommede konfirmand ikke er døbt kan han/hun godt blive indskrevet til præst. Dåben kan så ske en tid inden konfirmationen - enten ved en gudstjeneste eller på et hemmeligt tidspunkt. 

Indskrivningen til konfirmation skal helst ske inden 1 maj året inden konfirmationen af hensyn til skolens planlægning men kan også ske efter 1. maj ved henvendelse til præsterne.  

Indskrivning kan ske ved informationsmødet den 8. april kl. 17.00 eller on-line her.

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationen går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand sidder du sammen med dine medkonfirmander på to stolerækker foran alteret. 
Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.

Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet. Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen. Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

Se kirkens konfirmander fra foråret 2019.

Kommende konfirmationer

08.05.2020 Fortrinsvis Avedøre Skole 
09.05.2020 Fortrinsvis Frydenhøjskolen

30.04.2021 Fortrinsvis Frydenhøjskolen
01.05.2021 Fortrinsvis Avedøre Skole