Navneændring

Såfremt du ønsker ændring af dit nuværende navn kan dette ske ved henvendelse til kordegnekontoret. Kordegnen kan vejlede om navneændring og hjælpe i de fleste tilfælde. Regeringen har vedtaget, at der i de fleste tilfælde skal betales for navneændringen. Spørg kordegnen. Navneændring skal ske ved personlig eller skriftlig henvendelse hvor følgende papirer skal medbringes/fremsendes: ændringsattest og nuværende attest.Navneændring skal ske ved personlig eller skriftlig henvendelse hvor følgende papirer skal medbringes/fremsendes: ændringsattest og nuværende attest.

Blanket kan hentes på http://www.personregistrering.dk/ eller på kirkekontoret.

Kordegnes sikrer herefter at ændringen bliver foretaget og ny attest fremsendt.

Den nye navnelov kan læses på http://www.familiestyrelsen.dk/