Bryllup

Kirkelig vielse/bryllup bestilles på kirkekontoret eller on-line. En foreløbig bestilling kan foretages et år i forvejen og dato og klokkeslet vil være reserveret.

Vielse må kun finde sted med gyldig prøvelsesattest. Den fås ved henvendelse til Borgerservice på rådhuset. Prøvelsesattesten er gyldig i 4 måneder. Endelig fastsættelse af bryllup sker ved at prøvelsesattesten afleveres til kirken. Et kirkebryllup er en smuk begivenhed. En dag som mange ser frem til. Det er helt specielt at stå der i kirken og sige ja til hinanden foran familie, venner og Gud.

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset, men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed.

Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse.

I kan blive gift i Avedøre Kirke, hvis I bor i Avedøre sogn, eller på anden måde har tilknytning til sognet. For at blive gift kræver det, at mindst den ene af jer er medlem af folkekirken.


Sådan foregår vielsen

Bryllupsceremonien indledes med klokkeringning, indgangsmusik (præludium) hvor bruden bliver ført op ad kirkegulvet og en indgangssalme. Derefter hilser præsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter en salme er det tid til selve vielseshandlingen.

Vielsen starter med at præsten holder en tale til jer som brudepar, mens I står foran alteret. Bagefter kommer tilspørgslen, hvor I skal svare ja: først til ægteskabet, og så til at ville elske og ære i medgang og modgang indtil døden skiller jer ad.

Når I begge to har sagt ja til hinanden, siger præsten: Så giv hinanden hånd derpå. Med sin hånd på jeres hænder forkynder præsten derefter, at I nu er rette ægtefolk. Med denne handling er I juridisk set viet til hinanden. Tilspørgslen kan afsluttes med, at I giver hinanden ringe på.

Vielseshandlingen afsluttes med en bøn og velsignelsen. I knæler ved alteret. Præsten har sine hænder på deres hoveder, mens han beder for jer og afslutter med fadervor og velsignelsen. Derefter sætter I jer på jeres pladser.

Efter vielseshandlingen synger man endnu en salme. Vielsen slutter med, at I går ud af kirken sammen.


Musik til vielser

Forslag til salmer
Musik ved Vielsen/ Den kirkelige velsignelse

Der er 2 organister ved Avedøre kirke. De spiller et stykke musik når handlingen begynder - ofte med at bruden eller brudeparret kommer ind - og når handlingen slutter - ofte med at brudeparret går ud. Organisterne har udarbejdet en liste over, hvad de har på lager og vil kunne spille med et varsel på 48 timer. Hvis der er andre ønsker, vil de gerne undersøge muligheden for at spille et ønsket musikstykke, men det er ikke altid muligt.

Spørg præsten eller på kirkekontoret hvilken organist, der har vagten.

På nuværende tidspunkt kan kun levende musik anvendes ved bryllupper.

Det skal I gøre

Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der en række praktiske ting, I skal have styr på.

I skal ringe eller skrive til kirkekontoret for at aftale en dato for bryllup eller velsignelse. Anvend gerne formularen på vores hjemmeside. Når datoen er på plads, vil præsten ringe til jer for at aftale et tidspunkt for en samtale.

Alle kommende brudepar i Avedøre Kirke bliver inviteret til en samtale med præsten. Samtalen har til formål at orientere jer om alt det praktiske i forbindelse med vielsen. I skal også vælge salmer, og præsten vil gerne høre jer fortælle lidt om jer selv og jeres forhold, så han eller hun kan bruge det i sin tale ved vielsen. I skal også vælge salmer og præsten vil gerne høre jer fortælle lidt om jer selv og jeres forhold, så han kan bruge det i sin tale ved vielsen. Men samtalen har også til formål at snakke om, hvad et ægteskab egentlig er. Hvad er vigtigt for jer? Hvorfor vil I gerne have et kirkebryllup? Og hvad er kærlighed egentlig?

Præsten ringer til jer for at aftale en samtale, når I har henvendt jer for at blive viet i kirken. Men I er selvfølgelig også altid velkomne til at ringe til ham.

Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen.

Navneændring til ægtefælles efternavn kan finde sted efterfølgende ved anmeldelse til kirkekontoret i bopælssognet. Anmeldelsen er gratis inden for 3 mdr efter brylluppet og gælder også børn i familien. Blanket til navneændring fås på kirkekontoret eller ved at klikke her. 


Traditioner

Der er massevis af traditioner i forbindelse med bryllupper. Det er helt op til jer at beslutte, hvilke I vil følge. Det kan dog være en god ide at overveje, hvad I ønsker, før familie, venner og præsten begynder at stille spørgsmål:

Hvem skal følge bruden op ad kirkegulvet? Eller skal I følges? Mange vælger at brudens far følger bruden op ad kirkegulvet, som et symbol på, at han afleverer sin datter.

Hvem skal sidde hvor i kirken? Ifølge gammel tradition sidder brudens familie i venstre side og gommens familie i højre side af kirken. Den nærmeste familie kan sidde nær alteret sammen med jer.

Noget nyt, noget gammelt, noget blåt, noget lånt. Ifølge traditionen skal bruden bærer alt dette til sit bryllup. Hvis I vil følge traditionen, er det en god ide at finde ud af det i god tid, så I kan finde noget, der virkelig betyder noget for jer, f.eks. et gammelt familiesmykke, noget fra jeres forældres bryllup eller lignende.

Skal I have ringe på? Præsten vil spørge jer, om I vil udveksle ringe i forbindelse med ritualet.