Du er her: 

”Hver dag har nok i sin plage”

30. marts 2020

Det er ord, som Jesus udtalte for længe siden. Og det er ord, der egentligt betyder: Lad i morgen passe sig selv! - og giv så dig selv lov til at være til stede lige nu og her.

Der er nok at bekymre sig om lige nu: Hvor mange bliver syge? Hvor mange mister job og måske også hjem? Hvad er det for et Danmark vi står tilbage med, når denne undtagelsestilstand er overstået?

Og ind i alt det lyder ordene fra Jesus: ”Hver dag har nok i sin plage.” Og det har han ret i – det er helt tydeligt lige nu!

Ordene fra Jesus er en måde at sætte os fri af bekymringernes spændetrøje. Han pegede på muligheden for at lade i morgen være i morgen og så i stedet være til stede lige nu.

Og der har nok aldrig været et bedre tidspunkt at øve os i det end lige nu, hvor vores hverdag og liv er sat på pause!

Vi kan ikke lægge en eneste dag til vores liv ved at bekymre os, tværtimod. Men vi kan øve os i at være tilstede her og nu i en tid, hvor omsorg og nærvær er i meget høj kurs.

Og selvom vi ikke kan være sammen har vi telefonen, vi kan skrive et brev, måske endda et rigtigt håndskrevet et af slagsen, vi kan tegne, synge, læse, skrive, grave have eller ordne urtepotter. Vi kan lytte til fugle, til musik vi aldrig har hørt eller musik som vi kender og holder af. Vi kan også sidde og stirre. Give os tid til det. Hvad som helst, der kan sætte fokus på tiden lige nu og som kan gavne lige nu.

Og giv så slip og lad myndighederne om at bekymre sig – bare for en stund - så livet stadig kan sprudle og flyde over med glæde og nærvær. For det har vi også brug for.

Avedøre kirke ønsker alle en god dag!

 

Bønner

29. marts 2020

De fleste af os har nok prøvet at bede en bøn, måske mange!

Det underlige med bøn er, at selv om det trøster og bringer fred at bede, kan det ske, at man holder op med at bede. Selv i en svær tid kan bønnen pludseligt eller langsomt stoppe. Når man opdager det, kan det ligne en næste umulig opgave at få taget hold på at bede igen.

Her kan det være godt at bede andres bønner. Først og fremmest er der Fadervor – den bøn Jesus lærer os. Den passer til alle dage, for den rummer bøn for dagligdagen, for ondskab og svigt og en lovprisning af Gud.
Lige nu på de sociale medier bugner det med bønner – gode bønner. Mange af dem er bønner for andre, som har det svært, og til slut i dem kan man altid tilføje ”og jeg beder for mig selv!”

På Facebook lå denne fine bøn af Helle Søstrup

 

Bøn no. 2

 

Jeg beder for de bønfaldne.

 

Jeg beder for dem, der fejler noget alvorligt

og for dem, der er bange for,

at de gør.

 

Jeg beder for dem, for hvem en uro

har smøget sig ind under tanken,

under søvnen, under livet,

og for dem, for hvem al gøren i verden

er blevet til en væren i venten.

 

Jeg beder for dem, der prøver

at være mere ukuelige.

 

Jeg beder for de knæfaldne.

 

Jeg beder for dem, der beder så mindeligt for,

at der kunne vise sig at være en virkelighed bag

et meget spinkelt håb.

 

 Avedøre Kirke ønsker alle en god dag!

Mal en regnbue

I forbindelse med coronae-pidemien, er der startet en bølge, hvor børnetegningeraf regnbuer i vinduerne, er blevet et symbol til at minde hinanden om, at detbliver godt igen.

Mal en regnbue eller hent en tegning til print og farvelægning (se nedenstående
link), og hæng den i dit vindue, så den kan ses fra vejen.
I kristendommen er regnbuen et tegn på håb og Guds omsorg for mennesker. Med en
regnbue i dit vindue, kan dem der går forbi hver dag blive mindet om: det
bliver godt igen!

Avedøre Kirke ønsker alle en god dag!

https://www.haslekirke.dk/fileadmin/group/728/Dokumenter/Livsmod/_detblivergodtigen-3.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Fred være med jer!

27. marts 2020

Påsken nærmer sig. Det er ca. 1990 år siden, at disciplene oplevede den dramatiske påske, hvor deres ven, Jesus døde på et kors mellem to kriminelle. De begravede ham og prøvede at holde sammen.
Disciplene var rystede, bange og mismodige, men Gud lader dem ikke være alene. Jesus kommer til dem og siger ”fred være med jer”. Han blæser Helligånd ind i dem og sender dem videre i livet. (Du kan læse om det i Johannes evangeliet kap.20 vers 19-23
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Joh/20)

Salmedigteren Hans Anker Jørgensen har skrevet om det i salmen ”Hvad er det at møde den opstandne mester” vers 8 (nr. 249 i Den Danske Salmebog)

Det er som en ånd
gennem lukkede døre
i kød og i blod,
der sender os, siger os,
hvad vi skal gøre,
og indgyder mod,
så den, der er bange
for hån og for stening,
tør gøre i dag, hvad der evigt gir mening.

Hans Anker Jørgensen 2000.

Avedøre Kirke ønsker alle en god dag!

Peter Plys og noget om venskab

26. marts 2020

Vi savner, at vi mødes i kirken. Savner tænkepauser, gudstjenester, kaffepauser og meget mere. Som plaster på såret sætter vi hver dag en lille refleksion på vores hjemmeside og facebook for at minde om at Avedøre Kirke stadigvæk er her, og at vi gerne vil slå følge med jer alle - om ikke fysisk så dog i ånden. Derfor en lille god fortælling om Peter Plys og Grisling:

”De traskede først hen af stien, som løb langs Hundrede Meter Skoven, og talte ikke ret meget sammen, men da de kom hen til bækken og havde hjulpet hinanden over stenene, der dannede en bro, og igen kunne gå ved siden af hinanden, begyndte de at snakke hyggeligt sammen om alt muligt, som de sådan kom i tanker om.

Grislingen sagde: ”Hvis du forstår, hvad jeg mener, Plys,” og Plys sagde: ”Ja, det gik jeg også lige og tænkte på, Grisling,” og Grislingen sagde:  Men på den anden side, Plys, så må vi huske.. .. Og Plys svarede: ”Ja, det er også sandt, Grisling, det havde jeg glemt i øjeblikket.”

Grislingen listede sig bagfra hen ved siden af Plys. ”Plys!” hviskede han. ”Ja, Grisling, hvad vil du?” ”Ingenting,” sagde Grislingen og tog Plys´ pote, ”Jeg ville blot være sikker på, at du var der.””

Venskab er at være sikker på følgeskab på vejen.

Avedøre Kirke ønsker alle en god dag!

 

 

HVIS ALTING VAR SOM ALTID

25. marts 2020

Hvis alting nu, var som altid,

Så havde jeg åbnet mit hjem,

Og budt dig – som altid – på kaffe,

Og som altid gi´t dig et klem.

Hvis alting nu var som altid,

Så kunne vi mødes et sted,

Og vi kunne sagtens være mange,

Og alt de, vi kender, ku´ ske.

 

Og måske vi så ville tænke

Den blev som altid, den dag.

Kan hænde, vi helt enkelt glemte,

Hvor endeløst rige vi var

- mens alting endnu var som altid.

For intet er ligesom før,

Vi samler os ikke om bordet,

som mennesker altid gør.

 

Ja alt er så underligt stille.

Og ingen ved helt, hvad der sker,

og hvad det betyder for spurve,

og planter og alt det, som er.

Måske ser jeg verden lidt bedre,

når samfundet går lidt i hi

- alt livet som myldrer omkring os,

og alt som gør jorden så rig.

 

Når ingenting er som altid,

så burde vi skrive en sang,

om hvordan vi vil, det skal være,

når dette er ovre engang.

Og måske vil første vers lyde:

at nu vil jeg åbne mit hjem

Og byde – som altid – på kaffe

Og gi´ dig – som altid – et klem.

 

  Sindre Skeie overs. Af Tine Illum

Avedøre Kirke ønsker alle en goddag!

 

Coronakrisen – en ørkenvandring?

24. marts 2020

Det er pudsigt som ting nogle gange falder sammen. Vi befinder os i kirkeårets fastetid. En af beretningerne vi hører i fasten er fra da israelitterne udvandrede fra slaveriet i Ægypten. De kom fra en hverdag, hvor de arbejdede, spiste og sov. De var alle sammen født i slavehold og kendte kun til de rytmer og rutiner, man var underlagt dér. Det blev dikteret dem udefra, hvordan de skulle leve deres liv.

Pludselig var de frie – der var ingen chef at stå op til. Ingen der bestemte hvad de skulle gøre og tænke. Ingen der dresserede deres børn. Der var bare friheden.

Udvandringen fra slaveriet i Ægypten mod det forjættede land er en lang ørkenvandring. Her bliver israelitterne blandt andet prøvet på deres tillid. Hvordan får vi mad? Er der nogen der tager sig af os? Bliver alting nogensinde godt igen?

Det var en tid til at lære sig selv at kende på ny. Lære sig selv at kende indefra.

Og måske det ikke kun var tosset.

Hverdagen i Danmark er for de fleste vendt på hovedet i denne tid. Alt er lukket ned og de fleste af os står hver morgen op til en ny dag som er fuldstændig blank for aftaler og planer.

Måske vi kan se disse dage som mere end bare dage der skal gennemleves og overstås. Måske kan vi tage imod dem som en mulighed for at opdage de ting i livet som virkelig betyder noget for os. Det kan godt være vi ikke kan kramme vores bedstemor eller oldebarn i dag, men at mærke hvor rigt og stort livet er, ved at vi har hinanden, kan være en lille opdagelse af sig selv. Af hvem vi egentlig er. Af hvad der virkelig betyder noget.

Nogle gange skal hverdagen vendes på hovedet og vante rammer skraldes væk, for at vi gør nye opdagelser.

Denne tids ørkenvandring kan være en øvelse i at leve indefra, hvor udefra kommende ting ikke sætter dagsordenen, men hvor vi bruger tid på at mærke, hvad der egentlig betyder noget i vores liv.

Og så ellers læne os op at de gamles ord om at ørkenvandringer får ende – og at vi atter skal mødes – om ikke i det forjættede land, så alverdens andre steder:

 

“Vi skal mødes når dette er ovre,
ved et bord i en stopfuld café,
i en kirke, i midtergangs trængsel
mod Guds alter og det som skal ske.
Vi skal feste og synge og le.

Vi skal give hinanden et løfte,
at vi mødes når vejen er gået.
Når det mørke og onde er bag os,
når den prøve vi fik, er bestået,
skal vi dele det svar vi har fået.

Men svaret, det har vi i hjertet:
Det at elske hinanden er alt,
bære byrder når en har for meget,
holde oppe når nogen de faldt.
Til at elske, til det er vi kaldt.”

Hans-Olav Mørk14. marts 2020
Dansk v/ Morten Miland Samuelsen
Musik Hilde Trætteberg Serkland

 

Mørket er ikke mørke for dig, Gud!

23. marts 2020

Når man sidder alene og ikke må mødes med nogen og ikke må røre ved nogen, kan ensomheden nemt snige sig ind på én. Det er en kendt sag. Selv Kong David kendte til mørke og ensomhed, da han skrev Salme 139 for flere 1000 år siden. Kong David fandt trøst i, at mørket ikke er mørke for Gud, og at Gud altid er hos ham og holder ham fast.
En af vores dygtige salmedigtere har gendigtet Salme 139 og sat musik til den.

 

Mel.: Arne A. 2011

Tar jeg morgenrødens vinger

slår mig ned hvor havet ender

så kender du mig

Og ber jeg mørket om at kalde

Ber jeg natten om at falde

så sender du mig

et glimt fra lysets kilde

fuld af kærlighedens milde

skin og vender mig

og kender mig

Må alle mine dage

være skrevet i din hånd

Arne A. frit efter Salme 139

Arne Andreasen har indspillet gendigtningen. Den kan høres på youtube her: https://www.youtube.com/watch?v=PE2WkEN_XFM

Salme 139 er med i Bibelen, læs den her https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Sl/139

Avedøre Kirke ønsker alle en god dag

 

Herren velsigne dig og bevare dig,

22. marts 2020

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig,

 Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.

(4.Mosebog kap. 6 vers 24-26)

Sådan lyder den ”Den aronitiske velsignelse”. Vi bruger den hver gang vi holder gudstjeneste, som en hilsen fra Gud om at han ser os og sender os lys og fred.
Vi kan altid videregive Guds velsignelse til hinanden og til os selv.

Salmedigteren Arne Andreasen har gendigtet velsignelsen og sat musik til:

Må din dag få glæde
lysende til stede
under himlens brede
bånd af kærlighed

Og må Herrens lys skinne
og må jordens milde vinde
varme hjertet inderst inde
i al evighed
Arne Andreasen 2011

Bøn i en tid med pandemi!


21.marts 2020

Må vi, som knapt er rørt af pandemien,

huske dem, hvis liv er i fare.

Må vi, som ikke er i risikogruppe,

huske de mest sårbare.

Må vi, som har den luksus, at kunne arbejde hjemmefra,

huske dem som må vælge, mellem helbred og ikke at kunne betale husleje.

Må vi, som har fleksibilitet, til at tage os af vore børn, når skolerne er lukket,

huske dem som ingen valgmuligheder har.

Må vi, der må aflyse vores rejser

huske på dem, som ingen steder har at tage hen.

Må vi, som mister vores overskud af penge i den økonomiske krise,

huske dem som intet har at miste.

Må vi, som har fået karantæne i vores hjem

huske dem, som intet hjem har.

Når frygt griber om sig i vores land

lad os vælge kærligheden.

I denne tid, hvor vi ikke kan fysisk kan give hinanden et kram,

lad os da finde veje, til at nå hinanden med smil, hilsner, bønner og tanker!

Bøn skrevet af Cameron Bell. Oversat fra Engelsk af Ida

Avedøre Kirke ønsker alle en god dag

Dagens hilsen fra Avedøre Kirke

20. marts 2020

Jeg har lige været en lille tur i supermarkedet.  Der var ikke ret mange kunder i butikken. Jeg fik sådan lidt krillerhosten, men jeg turde næsten ikke hoste! Tænk, hvis nogen blev bange for, at jeg var smittet med Corona virus, var min ubevidste reaktion!

 Det er en mærkelig tid. Vi skal holde os så meget hjemme! Alle kultur tilbud er lukkede. Møder, fester, seminarer vi skulle have været til, er aflyst! Alt sammen pga en skjult fare – en fare for at vi alle skal blive alvorligt syge.  Nogen af os kan hygge os i vore trygge hjem, andre sidder mere alene tilbage med helbred, hvor der virkelig skal passes på. Det er så vigtigt, at vi passer på hinanden. Vigtigt om de stærkeste skuldre, bærer de største byrder.

Jesus Kristus sagde mange gange: ”Frygt ikke”, ”Vær ikke forfærdede”, ”Vær ikke bekymrede”!

Lad os tage disse ord til os! Lad os holde fast i, at hvad der så måtte ske, så er vi i Guds gode hænder.

Jeg er i Herrens hænder,
når dagen gryr i øst.
Hver morgen han mig sender
sit ord med lys og trøst.
Hvad dagen mig vil bringe
af glæde og af savn,
jeg kan på bønnens vinge
få kraft i Jesu navn.

 

Jeg er i Herrens hænder
i alt, som med mig sker.
I smil og gråd jeg kender,
at Herren er mig nær.
Om jeg i dybe dale
må gå den tunge vej,
fra Himlens høje sale
hans øje følger mig.

 

Jeg er i Herrens hænder,
når dagen dør i vest.
Min synd jeg trygt bekender
for ham, min høje gæst.
Han gir mig Himlens nåde
og sætter englevagt,
for natten vil han råde
med hellig Guddoms-magt.

 

Jeg er i Herrens hænder,
når dødens bud mig når.
Mens lyset tyst nedbrænder,
fra ham jeg hilsen får.
Han gir mig stav til støtte,
han gir mig trøst i sind,
og glemt er sår, der blødte,
på vej til Himlen ind.

Erling Tobiassen 1932. Dansk 1989.

Vi ønsker jer en god dag!

Avedøre Kirkes telefonkæde -noget for dig?

Dagens hilsen 19. marts

Ønsker du at komme med i en telefonkæde?

Med telefonkæden håber vi at kunne skabe en oplevelse af samhørighed og fællesskab i denne periode, hvor coronaforholdsreglerne ikke tillader, at vi mødes fysisk.

I telefonkæden vil vi ringe til hinanden i en bestemt rækkefølge eller "kæde". Du bliver således hver dag ringet op af den samme person, og du skal selv ringe videre til den næste i kæden. Du skal blot høre om alt står vel til og ønske en god dag.

I telefonkæden bliver du ringet op hver morgen mellem kl. 8.30 og 9.00 og ringer selv videre.

Hvis én i telefonkæden ikke svarer, undersøger en person fra kirken, hvad der kan være sket.

Ønsker du at være med i en telefonkæde, så ring eller skriv til Birgitte Jeppesen på 21162961

"Grenene er mange, træet er ét,

træet - Jesus Kristus,

grenene er mange, træet er ét,

vi er ét i ham!"

Dagens hilsen fra Avedøre Kirke

 

18. marts 2020 

I dag vil vi dele et fint digt af Hildegard af Bingen – en tysk mystiker fra 1100 tallet

Kast et blik på solen
Se, månen og stjernerne
Læg mærke til jordens væksters skønhed

Tænk nu
Hvilken glæde Gud giver
Til menneskeslægten med alle disse ting

Hvem giver alle disse strålende, smukke gaver
Hvis ikke Gud?

Menneskeslægten skulle grunde over Gud
Genkende Guds underværker og tegn.

Lad disse tegn og underværker blive grunden
Som du bygger på
Så du ikke bliver grebet af frygt
Eller skilt fra Guds kærlighed.

Den blæsende vind
Den milde, fugtige luft, den udsøgte grønne vækst
Fra træer og græsser.

I deres begyndelse
I deres afslutning priser de Gud

Vinden, blæsende allevegne
Tjener alle skabninger

Altid bliver den båret af Guds kraft.

Hele naturen står til rådighed
For menneskeslægten
Vi skal arbejde sammen med den
Uden den kan vi ikke overleve.


Vi ønsker jer en god dag!

Præsterne sidder klar

Præsterne sidder klar ved telefon og mail for samtaler og andet. Der er bedst mulighed for at træffe Inge Lund og Ida Kongsbak mellem kl. 10.00 - 12.00 og Birgitte Jeppesen mellem kl. 13.00 - 15.00.
Inge: 2116 2655, Ida: 2311 8037, Birgitte: 2116 2961