Du er her: 

Sognepræster


Sognepræst (KBF.) Inge Stagsted Lund

Ørumvej 23, 2650 Hvidovre
Mobil: 21 16 26 55
E-mail: ilu@km.dk

Træffes i kirken tirsdag, onsdag og torsdag 
kl. 9:30-10:30, samt efter aftale. 
Hvis du vil snakke med mig, er det bedst at lave en aftale. Samtalen kan finde sted i kirken eller på min bopæl. I træffetiderne er jeg så vidt muligt til stede, men kan ikke love, at der er tid til andet end at lave en aftale. Mandag fri.

Hvem er Inge Lund

Født 22. oktober 1964 på Frederiksberg. Opvokset i Herning og cand. teol. fra Århus Universitet 2004. 
Jeg er mor til tre piger, har boet tre år i Lesotho i det sydlige Afrika, hvor jeg var frivillig i en international økumenisk kirke. 
Jeg blev ordineret i Århus Domkirke og havde forskellige vikariater inden jeg kom til Avedøre i maj 2007.

Særlige arbejdsområder:

Daglig leder
Kirkebogsførende
Studiekreds
Konfirmander
Familievenlige gudstjenester
Menighedsplejen


Sognepræst Birgitte Jeppesen

Birgitte Jeppesen

Kærgårdsvej 25, 2650 Hvidovre
Mobil: 21 16 29 61
E-mail: bj@km.dk

Træffes i kirken tirsdag, onsdag og torsdag 
kl. 9:30-10:30, samt efter aftale. Mandag er fridag. 

Hvem er Birgitte Jeppesen

Født d. 18. februar 1980 i Aarhus. Cand.theol i 2009 fra Aarhus universitet.

I foråret 2010 blev jeg ansat som korshærspræst og leder af Mariatjenesten på Vesterbro. Her var jeg i seks år afbrudt af et års barsel med vores datter Dagmar.

Jeg blev ansat i Avedøre Kirke fra 1. juli 2016 i en 50% stilling. Sidsen 1. januar 2018 har jeg været ansat i Avedøre Kirke i en fuld stilling.

Særlige arbejdsområder:

Minikonfirmander
Konfirmander


Sognepræst Aske Emil Olsen

Aske Emil Olsen

Avedøregårdsvej 40, 2650 Hvidovre
Mobil: 21 16 27 35
E-mail: aeo@km.dk

Træffes i kirken tirsdag, onsdag og torsdag 
kl. 9:30-10:30, samt efter aftale. Mandag er fridag. 

Hvem er Aske Emil Olsen

Jeg er 30 år og født og opvokset i udkanten af Næstved i en gammel landsby, der hedder Appenæs.

Jeg blev ordineret i sensommeren 2016, hvorefter jeg startede i mit første embede i Fanefjord og Bogø pastorat.

Jeg blev ansat i Avedøre Kirke fra 1. juni 2018. 

Særlige arbejdsområder:

 

 

50% præstestilling

Vakant