Tidligere kirkeblade

Kirkebladet er gratis for alle, der bor i Avedøre. Bladet kan hentes i kirken eller downloades på forsiden af denne hjemmesiden. Ønsker du bladet i parpirform eller en mail med besked, når et nyt blad ligger online så skriv til: rist@avedoere-kirke.dk 

Nr. 92 - september 2015

Nr. 93 - december 2015

Nr. 94 - marts 2016

Nr. 95 - juni 2016

Nr. 96 - september 2016

Nr. 97 - december 2016

Nr. 98 - marts 2017

Nr. 99 - juni 2017

Nr. 100 - september 2017

Nr. 101 - december 2017

Nr. 102 - marts 2018

Nr. 103 - juni 2018

Nr. 104 - september 2018

Nr. 105 - december 2018

Nr. 106 - marts 2019

Nr. 107 - juni 2019