Avedøre kirkes grundstensdokument

Den 25. maj 1959 blev der ved et møde i Avedøre skole nedsat en kirkebyggekomite med den opgave at få rejst en kirke i Avedøre, som på den tid var en del af Brøndbyøster sogn.

I 1964 stillede Københavns kirkefond en vandrekirke (trækirke) til rådighed, som blev indviet den 8. marts 1964 af biskop J. B. Leer Andersen. Den 1o. januar 1965 blev Avedøre udskilt som selvstændigt kirkesogn fra Brøndbyøster sogn, og vandrekirken fungerede herefter som sognekirke for Avedøre. Den 6. september 1966 opløstes kirkebyggekomiteen efter at lov af 11. maj 1966 om kirkers bestyrelse m. v. tillader at udgifter til en kirkes opførelse dækkes af de lokale kirkelige ligningsmidler. Kirkebyggesagen overgik herefter til menighedsrådet. De af kirkebyggekomiteen indsamlede midler: kr. 70,806,oo blev overladt til menighedsrådet med den klausul, at de skulle anvendes til børne - og ungdomslokaler. Kirkegrunden blev skænket af Glostrup kommune ved gavebrev af 23. januar 1974.

I dag, lørdag den 18. september 1976 i dronning Margrethe II`s. 4. regeringsår nedlægges grundstenen til Avedøre nye kirke. Denne kirke skal tjene som sognekirke for menigheden i Avedøre, idet den skal afløse den midlertidige trækirke. Kirkeprojektet er udarbejdet af arkitektfirmaet Hoff & Windinge, Kgs. Lyngby ved arkitekt Palle Rydahl Drost og rådgivende civilingeniør Preben Pedersen, Holte. For de indsamlede midler samt bidrag fra Københavns kirkefond opføres sammen med kirken lokaler til børne - og ungdomsarbejde.

Grundstenene til kirken nedlægges af biskop J. B. Leer Andersen, provst Johan Bønnelycke Jørgensen, borgmester Svend Aagesen, generalsekretæren i Kirkefondet, pastor Gunnar Hermansen, politiassistent Th. Bødker Knudsen. Med tak til Gud nedlægger vi dette dokument i håb om, at kommende generationer i sorg og glæde vil samles i dette kirkehus og finde trøst og mod til at leve livet i troen på Guds ord og hans forjættelser.

Johannes Sørensen 
Hilmar Bjarnhoff 
Knud E. Nielsen 
Poul Pedersen 
Ruth Stormly 
Birgit Viffeldt 
Erik Viffeldt 
Jørgen Toft 
Henning Juhl 
N.K.Kristensen 
Agnete Dencker 
Karen Christiansen 
N. P. Holmenlund 
Paul Kühle.