Kirkens fisk

I 1989 blev fisken i gården indviet. Den er udført af kunstneren Erik Heide, Mors.

På brønddækslet står IKTYS. Det græske ord for Fisk, der samtidig danner sætningen: Jesus Kristus Guds Søn Frelser. En reminiscens fra oldkirkens dage som undergrundskirke.
Fra fisken løber det livgivende vand ned til os som en evig kilde.