Korset

Det ældste inventar, vi har i kirken, er korset, som befandt sig bag alteret i den midlertidige kirke.

Korset er tegnet af Holger Jensen og udført i træ, der er limet sammen og malet med Guldbronze.

Det var meget vigtigt for menigheden, at korset kunne danne bro mellem den gamle kirke og den nye. Den fik ikke hæderspladsen bag alteret, men er synlig bag præsten på prædikestolen, med mindre lærredet er rullet ned for at illustrere prædikenen eller gengive en tekst.

Korset er med sine runde formet et blødt kors. Daværende kirkeværge Poul Petersen fortalte, at når man sad bag i kirken og kneb øjnene sammen kunne man ikke bare se et kors, men en lysende skikkelse, der kom imod os med åbne arme. Den korsfæstede, men også opstandne Kristus.