Kirkens messehagler

Kirken har 4 messehagler som er udført af Ulrich Røssing, der har tegnet motivet og Mette Røssing der har vævet dem.

Specielt for brugen i Avedøre kirke. Præsten vender ansigtet mod menigheden i sin placering bag alteret og derfor er det forsiden af messehagler, der er den mest visuelle.

Vi bruger messehagel ved nadveren i højmessen og især på helligdagene.