Avedøre kirkes orgel

Orglet er bygget af orgelbygger Frobenius i 1977. Ved indvielsen den 27. december var orglet helt klart. Det var udført i samarbejde med daværende organist Hans Birk og efter hans ønske om at prioritere den romantiske tyske orgelmusik. Orglet i Avedøre kirke blev først bygget hos hos Frobenius og derefter stykke for stykke pakket ned og kørt til Avedøre

Placeringen af orglet
Den normale placering af orglet er bagest i kirken, gerne oppe på en indskudt etage. I Avedøre kirke var der et andet forløb. I den første trækirke kunne orgelet ikke placeres bagved, og blev derfor flyttet frem foran. Alle oplevede, at det var en god placering, fordi man kunne se organisten og sangere arbejde. Menigheden har på denne måde en tættere kontakt med organist og sangere.

Derfor ønskede man ved overgang til ny kirke at bibeholden placeringen af orglel som en del af den halvcirkel, der består af prædikestol, alter og orgel.