Avedøreværket af Mette Hjorth

”Avedøreværket”, sådan omtaler Mette Hjorth selv de 2 tavler med henholdsvis 6 og 9 ”highlights”, som hun arbejdede med et helt år.

Min inspiration var de anskuelsestavler, som jeg kan huske fra min første skoletid før alle de højteknologiske hjælpemidler kom til. Så tog lærer en tavle frem, der skulle give eleverne et visuelt indtryk af det stof, der skulle formidles.

På de anskuelsestavler, der blev brugt i kristendom, kunne børnene se, hvordan Moses modtog de ti bud på Sinai bjerg, hvordan Jesus gik på vandet og hvordan han opstod fra de døde på den tredje dag. For os børn – og i alle fald for det barn, jeg var - var det helt fantastisk. Jeg kan i dag stadig se disse billeder for mig, når jeg læser teksterne i Biblen.

De to værker til våbenhuset har jeg udført med disse anskuelsestavler for mit indre øje!

De er parafraser over billeder jeg har set, og forestillinger jeg har gjort mig. Det har ligget mig meget på sinde, at billederne skulle tale det samme klare sprog og at de  skulle kunne tale for sig selv.

Bibelens fortællinger taler over sig og taler ind i os. De vækker til tanke, glæde og forundring.

Det er mit ubeskedne håb, at de to billeder våbenhuset i fremtiden vil slå tonen i sindet an og byde velkommen til kirke i Avedøre.

Malerierne blev afsløret Påskedag 2010

Find fisken

Der er på hvert billede en fisk, som beskueren kan prøve at finde.

Mette Hjorth

Mette Hjorth bor i Sorgenfri.

Mette Hjorth er udøvende kunstner og i det daglige er hun lærer.

Til Sorgenfri Kirke har Mette bl.a. lavet messehagler, billedserien “Bibelen i seks billeder” i Lille Sal og senest vores nye julekrybbe i naturlig målestok. 
Se her www.sorgenfrikirke.dk.