Menighedsråd

Klik på en knap for at komme videre.

Meddelelse fra menighedsrådet

Over sommeren oplevede en medarbejder i Avedøre kirke at blive kontaktet via mail af en person, der udgav sig for at være præst i kirken. På den måde lykkedes det den ukendte svindler at få medarbejderen til at overføre 450.590 kr. til en udenlandsk konto.
Medarbejderen prøvede kort tid efter overførelsen at få annulleret transaktionen i samarbejde med kirkens bank, Nykredit.
Det er fortsat uafklaret om beløbet vil blive tilbageført, men Nykredit vurderer at dette vil kunne afklares inden året udgang.
Menighedsrådet har arbejdet på højtryk for at finde en løsning som sikre, at tyveriet ikke får personalemæssige konsekvenser. Denne løsning er fundet og afventer alene provstiudvalgets godkendelse.
En konsekvens af forslaget er, at flere planlagte vedligeholdelsesarbejder må udskydes og udsmykningsindkøb er opgivet. Det er en stor ulykke for kirken – men vi arbejder sammen for at finde løsning på denne udfordring og håber på støtte og opbakning fra menigheden.
Avedøre kirkes arbejde bygger på tillid. Tillid i mødet og samarbejdet, med- og mellem mennesker. På baggrund af episoden har menighedsrådet dog set sig nødsaget til at iværksætte flere procedure, for at sikre at lignende svindel ikke kan forekomme,
Pressehenvendelser i sagen kan rettes til avedoere.sogn@km.dk