Bygningsudvalg

Bygningsudvalg drager omsorg for at kirken og præsteboligerne for at skabe den bedst mulige ramme om livet i kirken. Her drøfter man istandsættelser, nyanskaffelser og de fysiske rammer i bygningerne.

Medlemmer i bygningsudvalget er: Inge Lund (dagl. leder), Kim Milvang-Jensen (driftssansvarlig), Lene Humle, Bjarne Jørgensen