Menighedsrådet 2018-2019

 

Fungerende formand: Dorte Stollesen
Formand: Bo Stuhr Svensson (midlertidig sygemeldt)
Driftsansvarlig: Bo Them-Nautrup
Kasserer: Hans Bjarne Jørgensen
Personalekontaktperson: Henriette Zangenberg-Dam

Karin Helmersen
Kim Milvang-Jensen
Lisa Kjær
Irene Sørensen
Lene Humle 
Jan Skovby
Steven Vildgaard Hansen
Stina Ludvigsen
Liselotte Brøndberg Dyhr


Suppleanter:

Susanne Engberg la Cour
Xana Tørnsø Borg

 

DØK

Udvalg for dagsorden og økonomi
Forbereder menighedsrådsmøder og deltager i budgetsamråd med de øvrige sogne. Udvalget udgøres af formand, næstformand, kasserer, daglig leder, repræsentant for menighedsplejen samt sekretær.